dartmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: dartmaq

 • Heca: dart-maq

Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20160314090037/https://azerdict.com/izahli-luget/dartmaq

  1. Bir şeyi əli və ya başqa şeylə tutub özünə tərəf və ya kənara çəkmək. Arabaçı atları saxladı, düşdü yerə və başladı atların o qulağından, bu qulağından dartmağa. C.Məmmədquluzadə. Həkim qolumdan tutub dartdı.. Mir Cəlal. Ayaz kəskin bir hərəkətlə atın cilovunu dartdı. Ə.Məmmədxanlı. // Qapıb almaq. Əlindən kitabı dartmaq. – Rəhim bəy çeki [Turabın] əlindən dartıb aldı. Qol çəkdi. M.Hüseyn. Söhbət qurtararqurtarmaz Gülzar telefonun dəstəsini dartıb müavinin əlindən aldı. Ə.Əbülhəsən.
  2. Zorla çəkmək, özü ilə aparmağa çalışmaq. [Kərimxanı] dartıb dar koridora çıxardılar. M.İbrahimov. Quliyev [Sultanovu] evlərinə tərəf dartdı. Ə.Sadıq.
  3. Gərmək, tarım çəkmək. Yayı dartmaq. İpi dartmaq.
  4. Yuxarıya doğru çəkmək. ..Lakin Mahru yenə də məğrur qaşlarını dartaraq dedi. M.S.Ordubadi. Yasavul təəccüblə çiyinlərini dartdı. S.Rəhimov.
  5. Nasos və s. vasitəsilə çəkmək, dartıb çıxarmaq. Quyulardan neft dartan dərin tulumbaların yeknəsəq səsləri eşidilirdi. S.Hüseyn.
  6. məc. “Özünü” sözü ilə – lovğa vəziyyət almaq, təşəxxüslənmək, özünü çəkmək. Müqim bəy hiyləgərcəsinə özünü dartıb daha da ciddiləşdi. S.Rəhimov. [Xankişi Haqverdiyə:] Gəl oyna, özünü dartma, bir görək; Qoy yenə sevinsin, açılsın ürək. Z.Xəlil.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən dartmışdım dartdım dartıram dartacağam dartaram dartım dartam dartmalıyam dartasıyam dartsam Adlıq dartmaq
Sən dartmışdın dartdın dartırsan dartacaqsan dartarsan dart dartasan dartmalısan dartasısan dartsan Yiyəlik dartmağın
O dartmışdı dartdı dartır dartacaq dartar dartsın darta dartmalıdır dartasıdır dartsa Yönlük dartmağa
Biz dartmışdıq dartdıq dartırıq dartacağıq dartarıq dartaq dartaq dartmalıyıq dartasıyıq dartsaq Təsirlik dartmağı
Siz dartmışdınız dartdınız dartırsınız dartacaqsınız dartarsınız dartasınız dartasınız dartmalısınız dartasısınız dartsanız Yerlik dartmaqda
Onlar dartmışdılar dartdılar dartırlar dartacaqlar dartarlar dartsınlar dartalar dartmalıdırlar dartasıdır dartsalar Çıxışlıq dartmaqdan


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]