dayandırmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: dayandırmaq
  • Heca: da-yan-dır-maq

Mənalar :

  1. Dayanmağa, durmağa məcbur etmək, ayaq üstə saxlamaq. Vahidin özünü də çağırıb müttəhim kimi qapı ağzında xeyli dayandırdılar və sonra dindirdilər. Mir Cəlal.
  2. Bir şeyin hərəkətini, gedişini, inkişafını müvəqqəti və ya həmişəlik saxlamaq. Zavodun işini dayandırmaq. // Əyləmək, gedərkən saxlamaq, durdurmaq. Qatarı dayandırmaq. Avtobusu dayandırmaq. Avtomobili dayandırmaq. – Tapdıq Mayisi və onun əlindəki dəftərləri görən kimi maşınını dayandırdı. Ə.Vəliyev.
  3. Bir işi daha görməmək, nəhayət vermək, davam etdirməmək, kəsmək. Müzakirələri dayandırmaq. Danışıqları müvəqqəti dayandırmaq. Hücumu dayandırmaq. Atəşi dayandırmaq. – Tətil etməyən zavodlardan bir çoxunu təhdidlə dayandırdılar. M.S.Ordubadi.
  4. Kəsmək, tamam azaltmaq. Diş ağrısını dayandırmaq. Qanı dayandırmaq. – Çay ən yaxşı tərlədici vasitədir, bundan başqa, baş ağrısını dayandırır. B.Talıblı.
  5. Sözünü kəsmək, danışığını davam etdirməyə qoymamaq. Danışanı dayandırmaq yaxşı deyil. – Alqış səsləri natiqi dayandırırdı. Mir Cəlal.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən dayandırmışdım dayandırdım dayandırıram dayandıracağam dayandıraram dayandırım dayandıram dayandırmalıyam dayandırasıyam dayandırsam Adlıq dayandırmaq
Sən dayandırmışdın dayandırdın dayandırırsan dayandıracaqsan dayandırarsan dayandır dayandırasan dayandırmalısan dayandırasısan dayandırsan Yiyəlik dayandırmağın
O dayandırmışdı dayandırdı dayandırır dayandıracaq dayandırar dayandırsın dayandıra dayandırmalıdır dayandırasıdır dayandırsa Yönlük dayandırmağa
Biz dayandırmışdıq dayandırdıq dayandırırıq dayandıracağıq dayandırarıq dayandıraq dayandıraq dayandırmalıyıq dayandırasıyıq dayandırsaq Təsirlik dayandırmağı
Siz dayandırmışdınız dayandırdınız dayandırırsınız dayandıracaqsınız dayandırarsınız dayandırasınız dayandırasınız dayandırmalısınız dayandırasısınız dayandırsanız Yerlik dayandırmaqda
Onlar dayandırmışdılar dayandırdılar dayandırırlar dayandıracaqlar dayandırarlar dayandırsınlar dayandıralar dayandırmalıdırlar dayandırasıdır dayandırsalar Çıxışlıq dayandırmaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]