devirmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: devirmək

  • Əski əlifba:
  • Heca:
  • Tələffüz:

Mənalar :

  1. Altını üstünə çevirmək, başıaşağı etmək.
  2. Yıxmaq, hakimiyyətdən məhrum etmək, ortadan qaldırmaq, ləğv etmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən devirmişdim devirdim devirirəm devirəcəyəm devirərəm devirim devirəm devirməliyəm devirəsiyəm devirsəm Adlıq devirmək
Sən devirmişdin devirdin devirirsən devirəcəksən devirərsən devir devirəsən devirməlisən devirəsisən devirsən Yiyəlik devirməyin
O devirmişdi devirdi devirir devirəcək devirər devirsin devirə devirməlidir devirəsidir devirsə Yönlük devirməyə
Biz devirmişdik devirdik deviririk devirəcəyik devirərik devirək devirək devirməliyik devirəsiyik devirsək Təsirlik devirməyi
Siz devirmişdiniz devirdiniz devirirsiniz devirəcəksiniz devirərsiniz devirəsiniz devirəsiniz devirməlisiniz devirəsisiniz devirsəniz Yerlik devirməkdə
Onlar devirmişdilər devirdilər devirirlər devirəcəklər devirərlər devirsinlər devirələr devirməlidirlər devirəsidirlər devirsələr Çıxışlıq devirməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Türk dilli xalqların dillərində[redaktə]