dincəlmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: dincəlmək

  • Əski əlifba:
  • Heca: din-cəl-mək

Mənalar :

  1. .
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən dincəlmişdim dincəldim dincəlirəm dincələcəyəm dincələrəm dincəlim dincələm dincəlməliyəm dincələsiyəm dincəlsəm Adlıq dincəlmək
Sən dincəlmişdin dincəldin dincəlirsən dincələcəksən dincələrsən dincəl dincələsən dincəlməlisən dincələsisən dincəlsən Yiyəlik dincəlməyin
O dincəlmişdi dincəldi dincəlir dincələcək dincələr dincəlsin dincələ dincəlməlidir dincələsidir dincəlsə Yönlük dincəlməyə
Biz dincəlmişdik dincəldik dincəlirik dincələcəyik dincələrik dincələk dincələk dincəlməliyik dincələsiyik dincəlsək Təsirlik dincəlməyi
Siz dincəlmişdiniz dincəldiniz dincəlirsiniz dincələcəksiniz dincələrsiniz dincələsiniz dincələsiniz dincəlməlisiniz dincələsisiniz dincəlsəniz Yerlik dincəlməkdə
Onlar dincəlmişdilər dincəldilər dincəlirlər dincələcəklər dincələrlər dincəlsinlər dincələlər dincəlməlidirlər dincələsidirlər dincəlsələr Çıxışlıq dincəlməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]