eşitmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: eşitmək

  • Əski əlifba:
  • Heca: e-şit-mək
  • Tələffüz:

Mənalar :

  1. Hər hansı bir səsi qulaqla almaq, duymaq, mənimsəmək
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən eşitmişdim eşitdim eşidirəm eşidəcəyəm eşidərəm eşidim eşidəm eşitməliyəm eşidəsiyəm eşitsəm Adlıq eşitmək
Sən eşitmişdin eşitdin eşidirsən eşidəcəksən eşidərsən eşit eşidəsən eşitməlisən eşidəsisən eşitsən Yiyəlik eşitməyin
O eşitmişdi eşitdi eşidir eşidəcək eşidər eşitsin eşidə eşitməlidir eşidəsidir eşitsə Yönlük eşitməyə
Biz eşitmişdik eşitdik eşidirik eşidəcəyik eşidərik eşidək eşidək eşitməliyik eşidəsiyik eşitsək Təsirlik eşitməyi
Siz eşitmişdiniz eşitdiniz eşidirsiniz eşidəcəksiniz eşidərsiniz eşidəsiniz eşidəsiniz eşitməlisiniz eşidəsisiniz eşitsəniz Yerlik eşitməkdə
Onlar eşitmişdilər eşitdilər eşidirlər eşidəcəklər eşidərlər eşitsinlər eşidələr eşitməlidirlər eşidəsidirlər eşitsələr Çıxışlıq eşitməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]