etmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: etmək

Mənalar :

  1. Bir işi yerinə yetirmək, əmələ gətirmək, görmək, eləmək. Qurbani der: könlüm bundan sayrıdır; Nə etmişəm yarım məndən ayrıdır? Qurbani. [Mehriban] buna baxmayaraq, soyuqqanlılıqla cavab verdi: – Necə istəyirsiniz, ediniz!.. S.Hüseyn. [Yaqub:] Əgər mən də oxuyub təhsil etsəydim, onda gərək mən da bir mədən sahibinin qabağında sürünüb, ona nökərçilik edəydim. B.Talıblı.
  2. Köməkçi feil kimi isimlərlə yanaşı işlənib mürəkkəb feil əmələ gətirdiyi zaman ismin mənası ilə bağlı olan hərəkəti bildirir; məs.: şəhadət etmək, dad etmək, düçar etmək, etina etmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən etmişdim etdim edirəm edəcəyəm edərəm edim edəm etməliyəm edəsiyəm etsəm Adlıq etmək
Sən etmişdin etdin edirsən edəcəksən edərsən et edəsən etməlisən edəsisən etsən Yiyəlik etməyin
O etmişdi etdi edir edəcək edər etsin edə etməlidir edəsidir etsə Yönlük etməyə
Biz etmişdik etdik edirik edəcəyik edərik edək edək etməliyik edəsiyik etsək Təsirlik etməyi
Siz etmişdiniz etdiniz edirsiniz edəcəksiniz edərsiniz edəsiniz edəsiniz etməlisiniz edəsisiniz etsəniz Yerlik etməkdə
Onlar etmişdilər etdilər edirlər edəcəklər edərlər etsinlər edələr etməlidirlər edəsidirlər etsələr Çıxışlıq etməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]