evləndirmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: evləndirmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən evləndirmişdim evləndirdim evləndirirəm evləndirəcəyəm evləndirərəm evləndirim evləndirəm evləndirməliyəm evləndirəsiyəm evləndirsəm Adlıq evləndirmək
Sən evləndirmişdin evləndirdin evləndirirsən evləndirəcəksən evləndirərsən evləndir evləndirəsən evləndirməlisən evləndirəsisən evləndirsən Yiyəlik evləndirməyin
O evləndirmişdi evləndirdi evləndirir evləndirəcək evləndirər evləndirsin evləndirə evləndirməlidir evləndirəsidir evləndirsə Yönlük evləndirməyə
Biz evləndirmişdik evləndirdik evləndiririk evləndirəcəyik evləndirərik evləndirək evləndirək evləndirməliyik evləndirəsiyik evləndirsək Təsirlik evləndirməyi
Siz evləndirmişdiniz evləndirdiniz evləndirirsiniz evləndirəcəksiniz evləndirərsiniz evləndirəsiniz evləndirəsiniz evləndirməlisiniz evləndirəsisiniz evləndirsəniz Yerlik evləndirməkdə
Onlar evləndirmişdilər evləndirdilər evləndirirlər evləndirəcəklər evləndirərlər evləndirsinlər evləndirələr evləndirməlidirlər evləndirəsidirlər evləndirsələr Çıxışlıq evləndirməkdən


Mənalar :

  1. Ailə qqurmaq üçün birinə arvad (qız) qız alıb evli etmək.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]