görünmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: görünmək

Mənalar :

  1. Gözlə qavranılmaq, göz qarşısına çıxmaq, nəzərə çarpmaq. Uşaq kimi görünmək. – Qonşu toyuğu qaz görünür qonşuya; Seyyid, öz yarıvı tut, özgə nigarı nə gərəkdir. S.Ə.Şirvani. Ancaq sol tərəfdə vağzalın çıraqları parlaq görünürdü. S.M.Qənizadə. Otağın küncündə bir dəyirmi masa görünürdü. Çəmənzəminli.
  2. Zahir olmaq, peyda olmaq, nəzərə dəymək. O gecənin sabahı Sarıköynəyin əri yenə kənddə göründü. S.Hüseyn. Qırx-əlli il bundan əvvəl kəndin yaxınlığında bir pələng görünmüşdü. A.Şaiq. [Gəldiyev] gündüz iki saat idarəyə qaçıb görünür, qayıdırdı. Mir Cəlal. // Müəyyən bir təsir bağışlamaq. Zahirən zəif görünür. – Bu keyfiyyət olara xeyli qəribə göründü. M.F.Axundzadə.
  3. Hesab edilmək, ...kimi gəlmək. Cənnət kimi görünmək. – Bax, yalançı tapıldı çünki çoban; Doğru derkən sözü göründü yalan. M.Ə.Sabir. [Ruqiyyə:] Onu-bunu mən bilmirəm, sizin əhalidən bizim əhali təmiz görünür. A.Divanbəyoğlu.
  4. dan. Bir yerə gəlmək, təsadüf edilmək (əsasən inkar şəklində işlədilir). Çoxdandır görünmürsən. – Lətifə yenə də görünmürdü. M.Hüseyn.
  5. Görünür, görünür ki şəklində – “deyəsən”, “yəqin” mənasında ehtimal bildirir. [Cəmil bəy Bəypolada:] Görünür ki, bizim yerin adətindən əsla xəbəriniz yoxdur. H.Cavid. [Asya:] Görünür ki, qız gədəyə çox bənd olubdur. Ü.Hacıbəyov.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]