gözləmək

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search

[redaktə]

Feil[redaktə]

 • Flag of Azerbaijan.svg azərbaycanca: gözləmək
 • Heca: göz-lə-mək

Ico libri.png Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/gözləmək

  1. Bir şeyin və ya bir adamın intizarını çəkmək, intizarında olmaq. Qatarı gözləmək. Məktub gözləmək. Yoldaşlarını gözləmək. Qonaqları gözləmək. – Şeyx tək otaqda .. təbibsiz, dərmansız ömrünün axır saatını gözləyirdi. Ə.Haqverdiyev. Vaqif çıxanda qapıda Mədinəyə rast gəldi, axşamdan orada durub gözləyirmiş. Çəmənzəminli. Şükür artıq gözləyə bilmədi. S.Hüseyn.
  2. Qorumaq, qeydinə qalmaq, qayğı çəkmək, muğayat olmaq. Özünü qatardan gözlə. Uşağı soyuqdəymədən gözləmək. – [Alacəhrə] ..qoz ləpəsini dimdiklərkən həmişə ayaqlarını halqanın içinə düşməkdən gözləyər. S.S.Axundov.
  3. Bir şeyin ümidində olmaq, arzusunda olmaq, əldə etməyə çalışmaq. Mükafat gözləmək. Mərhəmət gözləmək. Şad xəbərlər gözləmək. – [Qoruqçu] gətirdiyi xəbərə görə ənam gözləyirdi. “Koroğlu”. İxtiyar qadın Şirəlinin öz fikrindən tezliklə daşınacağını gözləyirdi. M.Hüseyn.
  4. Ehtimal etmək, ümid etmək, düşünmək. Biz gözləyirdik ki, o, yaxşı işçi olacaq. Ata oğlan gözləyirdi, amma qız oldu. Gözlədiklərimiz doğru çıxdı.
  5. Ciddi surətdə riayət etmək, yerinə yetirmək. Qayda-qanunu gözləmək. Əmək intizamını gözləmək. – Dəftərxanada Mirzənin hörmətini gözlərdilər. Ə.Haqverdiyev. Mədəd isə üst-başına fikir verən, təmizlik və səliqə gözləyən adamdır. Ə.Vəliyev. gözləyə-gözləyə zərf Gözləyərək, intizarını çəkərək. Uşaq anasını gözlər-gözləyə yuxuya getdi. _ Gözləyə-gözləyə qalmaq – gözlədiyi, intizarında olduğu, həsrətini çəkdiyi adam gəlməmək, gözləməsi nəticəsiz qalmaq. Sizə müştaq durur Bağdad elləri; Gözləyə-gözləyə qalıb yolları. M.P.Vaqif. Biçarə məhəllə adamı da gözləyə-gözləyə qaldı. N.Nərimanov. Çoxlu evli getdi, çoxlu nişanlı; Gözləyə-gözləyə qaldı gəlin, qız. H.Arif.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən gözləmişdim gözlədim gözləyirəm gözləyəcəyəm gözləyərəm gözləyim gözləyəm gözləməliyəm gözləyəsiyəm gözləsəm Adlıq gözləmək
Sən gözləmişdin gözlədin gözləyirsən gözləyəcəksən gözləyərsən gözlə gözləyəsən gözləməlisən gözləyəsisən gözləsən Yiyəlik gözləməyin
O gözləmişdi gözlədi gözləyir gözləyəcək gözləyər gözləsin gözləyə gözləməlidir gözləyəsidir gözləsə Yönlük gözləməyə
Biz gözləmişdik gözlədik gözləyirik gözləyəcəyik gözləyərik gözləyək gözləyək gözləməliyik gözləyəsiyik gözləsək Təsirlik gözləməyi
Siz gözləmişdiniz gözlədiniz gözləyirsiniz gözləyəcəksiniz gözləyərsiniz gözləyəsiniz gözləyəsiniz gözləməlisiniz gözləyəsisiniz gözləsəniz Yerlik gözləməkdə
Onlar gözləmişdilər gözlədilər gözləyirlər gözləyəcəklər gözləyərlər gözləsinlər gözləyələr gözləməlidirlər gözləyəsidirlər gözləsələr Çıxışlıq gözləməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]

Map-TurkicLanguages.png
TurkicLanguages.png