gülmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: gülmək

  • Əski əlifba:
  • Heca: gül-mək
  • Tələffüz:

Mənalar :

  1. .
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən gülmüşdüm güldüm gülürəm güləcəyəm gülərəm gülüm güləm gülməliyəm güləsiyəm gülsəm Adlıq gülmək
Sən gülmüşdün güldün gülürsən güləcəksən gülərsən gül güləsən gülməlisən güləsisən gülsən Yiyəlik gülməyin
O gülmüşdü güldü gülür güləcək gülər gülsün gülə gülməlidir güləsidir gülsə Yönlük gülməyə
Biz gülmüşdük güldük gülürük güləcəyik gülərik gülək gülək gülməliyik güləsiyik gülsək Təsirlik gülməyi
Siz gülmüşdünüz güldünüz gülürsünüz güləcəksiniz gülərsiniz güləsiniz güləsiniz gülməlisiniz güləsisiniz gülsəniz Yerlik gülməkdə
Onlar gülmüşdülər güldülər gülürlər güləcəklər gülərlər gülsünlər gülələr gülməlidirlər güləsidirlər gülsələr Çıxışlıq gülməkdən

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]