güvənmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: güvənmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən güvənmişdim güvəndim güvənirəm güvənəcəyəm güvənərəm güvənim güvənəm güvənməliyəm güvənəsiyəm güvənsəm Adlıq güvənmək
Sən güvənmişdin güvəndin güvənirsən güvənəcəksən güvənərsən güvən güvənəsən güvənməlisən güvənəsisən güvənsən Yiyəlik güvənməyin
O güvənmişdi güvəndi güvənir güvənəcək güvənər güvənsin güvənə güvənməlidir güvənəsidir güvənsə Yönlük güvənməyə
Biz güvənmişdik güvəndik güvənirik güvənəcəyik güvənərik güvənək güvənək güvənməliyik güvənəsiyik güvənsək Təsirlik güvənməyi
Siz güvənmişdiniz güvəndiniz güvənirsiniz güvənəcəksiniz güvənərsiniz güvənəsiniz güvənəsiniz güvənməlisiniz güvənəsisiniz güvənsəniz Yerlik güvənməkdə
Onlar güvənmişdilər güvəndilər güvənirlər güvənəcəklər güvənərlər güvənsinlər güvənələr güvənməlidirlər güvənəsidirlər güvənsələr Çıxışlıq güvənməkdən


Mənalar :

  1. Arxalanmaq, bel bağlamaq.
  2. Lovğalanmaq, qürrələnmək.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]