gəlmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: gəlmək

Mənalar :

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən gəlmişdim gəldim gəlirəm gələcəyəm gələrəm gəlim gələm gəlməliyəm gələsiyəm gəlsəm Adlıq gəlmək
Sən gəlmişdin gəldin gəlirsən gələcəksən gələrsən gəl gələsən gəlməlisən gələsisən gəlsən Yiyəlik gəlməyin
O gəlmişdi gəldi gəlir gələcək gələr gəlsin gələ gəlməlidir gələsidir gəlsə Yönlük gəlməyə
Biz gəlmişdik gəldik gəlirik gələcəyik gələrik gələk gələk gəlməliyik gələsiyik gəlsək Təsirlik gəlməyi
Siz gəlmişdiniz gəldiniz gəlirsiniz gələcəksiniz gələrsiniz gələsiniz gələsiniz gəlməlisiniz gələsisiniz gəlsəniz Yerlik gəlməkdə
Onlar gəlmişdilər gəldilər gəlirlər gələcəklər gələrlər gəlsinlər gələlər gəlməlidirlər gələsidirlər gəlsələr Çıxışlıq gəlməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]