hər

Wiktionary saytından

[redaktə]

Əvəzlik[redaktə]

  • azərbaycanca: hər
  • Əski əlifba:
  • Heca: hər
  • Tələffüz:
  • BFƏ:

Mənalar :

  1. Bir toplunun ayrıca görülən fərdi, onu təşkil edən şeylərin hər biri.
hər bir - bax: hər
hər biri - toplu halındakı adamlardan, yaxud əşyalardan hər birinin ayrıca götürüşü; hər biri ayrılıqda // bir çox hallarda əksinə, topluluq mənasını verir.
hər adam - bax: hər kəs - hər bir adam, hamı, bütün adamlar
hər an, hər vaxt- bax: hər zaman- həmişə
hər yan - ətraf
hər gün - daima həmişə
hər halda - ehtimal bildirir
hər hası bir - qeyri-müəyyənlik bildirir
hər vəchlə - hər vasitə ilə
hər şeydən əvvəl - ilk növbədə
hər nə isə - söhbəti, söylənən fikri yekunlaşdırmaq üçün işlənir
hər nə qədər - necə olsa
hər yodan ötən - başqası haqqında saymazyana işlədilən ifadə
hər ağızdan bir avaz gəlir - bir işdə ümumi rəyin olmadığını bildirir

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]