heca

Wiktionary saytından

Tələffüz zamanı sözün asanlıqla bölünən hissələrinə heca deyilir.

  • Məsələn: və-tən, a-zad-lıq, dil-çi-lik və s.
  • Hecanın əsasında saitlər dayanır.
  • Sözdə neçə sait səs varsa, o qədər də heca olur. Heca bir saitdən də ibarət olur. : a-na, ü-rək, ma-a-rif və s.
  • Sözü sətirdən sətrə keçirərkən bir hərfdən ibarət olan hecanı sətrin sonunda saxlamaq və ya yeni sətrə keçirmək olmaz.

Tərcümələr[redaktə]

Türk dillərində[redaktə]