Məzmuna keç

içmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

  • azərbaycanca: içmək

Feil[redaktə]

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən içmişdim içdim içirəm içəcəyəm içərəm içim içəm içməliyəm içəsiyəm içsəm Adlıq içmək
Sən içmişdin içdin içirsən içəcəksən içərsən içəsən içməlisən içəsisən içsən Yiyəlik içməyin
O içmişdi içdi içir içəcək içər içsin içə içməlidir içəsidir içsə Yönlük içməyə
Biz içmişdik içdik içirik içəcəyik içərik içək içək içməliyik içəsiyik içsək Təsirlik içməyi
Siz içmişdiniz içdiniz içirsiniz içəcəksiniz içərsiniz içəsiniz içəsiniz içməlisiniz içəsisiniz içsəniz Yerlik içməkdə
Onlar içmişdilər içdilər içirlər içəcəklər içərlər içsinlər içələr içməlidirlər içəsidirlər içsələr Çıxışlıq içməkdən


Türk dillərində: