işləmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: işləmək

Mənalar :

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən işləmişdim işlədim işləyirəm işləyəcəyəm işləyərəm işləyim işləyəm işləməliyəm işləyəsiyəm işləsəm Adlıq işləmək
Sən işləmişdin işlədin işləyirsən işləyəcəksən işləyərsən işlə işləyəsən işləməlisən işləyəsisən işləsən Yiyəlik işləməyin
O işləmişdi işlədi işləyir işləyəcək işləyər işləsin işləyə işləməlidir işləyəsidir işləsə Yönlük işləməyə
Biz işləmişdik işlədik işləyirik işləyəcəyik işləyərik işləyək işləyək işləməliyik işləyəsiyik işləsək Təsirlik işləməyi
Siz işləmişdiniz işlədiniz işləyirsiniz işləyəcəksiniz işləyərsiniz işləyəsiniz işləyəsiniz işləməlisiniz işləyəsisiniz işləsəniz Yerlik işləməkdə
Onlar işləmişdilər işlədilər işləyirlər işləyəcəklər işləyərlər işləsinlər işləyələr işləməlidirlər işləyəsidirlər işləsələr Çıxışlıq işləməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]