icazə vermək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: icazə vermək

Mənalar :

  1. İzin, rüsxət vermək
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən icazə vermişdim icazə verdim icazə verirəm icazə verəcəyəm icazə verərəm icazə verim icazə verəm icazə verməliyəm icazə verəsiyəm icazə versəm Adlıq icazə vermək
Sən icazə vermişdin icazə verdin icazə verirsən icazə verəcəksən icazə verərsən icazə ver icazə verəsən icazə verməlisən icazə verəsisən icazə versən Yiyəlik icazə verməyin
O icazə vermişdi icazə verdi icazə verir icazə verəcək icazə verər icazə versin icazə verə icazə verməlidir icazə verəsidir icazə versə Yönlük icazə verməyə
Biz icazə vermişdik icazə verdik icazə veririk icazə verəcəyik icazə verərik icazə verək icazə verək icazə verməliyik icazə verəsiyik icazə versək Təsirlik icazə verməyi
Siz icazə vermişdiniz icazə verdiniz icazə verirsiniz icazə verəcəksiniz icazə verərsiniz icazə verəsiniz icazə verəsiniz icazə verməlisiniz icazə verəsisiniz icazə versəniz Yerlik icazə verməkdə
Onlar icazə vermişdilər icazə verdilər icazə verirlər icazə verəcəklər icazə verərlər icazə versinlər icazə verələr icazə verməlidirlər icazə verəsidirlər icazə versələr Çıxışlıq icazə verməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]