Məzmuna keç

ilişdirmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: ilişdirmək

Mənalar :

  1. Bir şeyi başqa bir şeyə keçirib bənd etmək, taxmaq; bir şeyi çəngəl, mıx, düymə və s. bu kimi şeylərlə tutdurmaq. Hacı Aslan çuxasının ətəklərini qurşağına ilişdirib, qoçu dəstəsinin qabağında o tərəf-bu tərəfə fırlandı. M.S.Ordubadi. [Məmməd xan:] [Balacayev] əyninə ağ xalat geymiş, .. gözlərinə ağ dəmir saplı eynək ilişdirmişdi. S.Rəhimov. Yusif, fənəri al, bu biri mıxa ilişdir. P.Makulu. // Bağlamaq, bənd etmək. Atı bir yerə ilişdir. İpin ucunu ağaca ilişdirmək. // Dolaşdırmaq, dolaşıq salmaq.
  2. məc. Bərk vurmaq, çəkmək (sillə, yumruq, təpik və s.). Gözünə döndüyüm, faytonu tərpədib bunun böyründən nə tövr ilişdirdisə, təpəsi üstə getdi lığın içinə, ürəyi getdi. Ə.Haqverdiyev. Telli bütün acığını [pişikdən] çıxarmaq istəyirdi. Ayağı ilə ona bir təpik ilişdirdi. S.Hüseyn. Qadın .. [qarovulçuya] bir neçə sərt söz söylədi və nəhayət, bir yumruq ilişdirdi. Çəmənzəminli.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən ilişdirmişdim ilişdirdim ilişdirirəm ilişdirəcəyəm ilişdirərəm ilişdirim ilişdirəm ilişdirməliyəm ilişdirəsiyəm ilişdirsəm Adlıq ilişdirmək
Sən ilişdirmişdin ilişdirdin ilişdirirsən ilişdirəcəksən ilişdirərsən ilişdir ilişdirəsən ilişdirməlisən ilişdirəsisən ilişdirsən Yiyəlik ilişdirməyin
O ilişdirmişdi ilişdirdi ilişdirir ilişdirəcək ilişdirər ilişdirsin ilişdirə ilişdirməlidir ilişdirəsidir ilişdirsə Yönlük ilişdirməyə
Biz ilişdirmişdik ilişdirdik ilişdiririk ilişdirəcəyik ilişdirərik ilişdirək ilişdirək ilişdirməliyik ilişdirəsiyik ilişdirsək Təsirlik ilişdirməyi
Siz ilişdirmişdiniz ilişdirdiniz ilişdirirsiniz ilişdirəcəksiniz ilişdirərsiniz ilişdirəsiniz ilişdirəsiniz ilişdirməlisiniz ilişdirəsisiniz ilişdirsəniz Yerlik ilişdirməkdə
Onlar ilişdirmişdilər ilişdirdilər ilişdirirlər ilişdirəcəklər ilişdirərlər ilişdirsinlər ilişdirələr ilişdirməlidirlər ilişdirəsidirlər ilişdirsələr Çıxışlıq ilişdirməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]