Məzmuna keç

incimək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: incimək

Mənalar :

  1. Küsmək, qəlbi qırılmaq, sınmaq. Neyləmişəm inciyibsən; Yenə, ey gülbədən, məndən? Q.Zakir. [Hacı Əhməd Almaza:] Ancaq bacıqızı, uzun sözün qısası, biz səndən incimişik. C.Cabbarlı. ..Həmyerlisi [Səməddən] qonaqlıq vermədiyinə görə incimədi. İ.Hüseynov.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən incimişdim incidim inciyirəm inciyəcəyəm inciyərəm inciyim inciyəm inciməliyəm inciyəsiyəm incisəm Adlıq incimək
Sən incimişdin incidin inciyirsən inciyəcəksən inciyərsən inci inciyəsən inciməlisən inciyəsisən incisən Yiyəlik inciməyin
O incimişdi incidi inciyir inciyəcək inciyər incisin inciyə inciməlidir inciyəsidir incisə Yönlük inciməyə
Biz incimişdik incidik inciyirik inciyəcəyik inciyərik inciyək inciyək inciməliyik inciyəsiyik incisək Təsirlik inciməyi
Siz incimişdiniz incidiniz inciyirsiniz inciyəcəksiniz inciyərsiniz inciyəsiniz inciyəsiniz inciməlisiniz inciyəsisiniz incisəniz Yerlik inciməkdə
Onlar incimişdilər incidilər inciyirlər inciyəcəklər inciyərlər incisinlər inciyələr inciməlidirlər inciyəsidirlər incisələr Çıxışlıq inciməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]