istəmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: istəmək

  • Əski əlifba:
  • Heca: is-tə-mək

Mənalar :

  1. .
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən istəmişdim istədim istəyirəm istəyəcəyəm istəyərəm istəyim istəyəm istəməliyəm istəyəsiyəm istəsəm Adlıq istəmək
Sən istəmişdin istədin istəyirsən istəyəcəksən istəyərsən istə istəyəsən istəməlisən istəyəsisən istəsən Yiyəlik istəməyin
O istəmişdi istədi istəyir istəyəcək istəyər istəsin istəyə istəməlidir istəyəsidir istəsə Yönlük istəməyə
Biz istəmişdik istədik istəyirik istəyəcəyik istəyərik istəyək istəyək istəməliyik istəyəsiyik istəsək Təsirlik istəməyi
Siz istəmişdiniz istədiniz istəyirsiniz istəyəcəksiniz istəyərsiniz istəyəsiniz istəyəsiniz istəməlisiniz istəyəsisiniz istəsəniz Yerlik istəməkdə
Onlar istəmişdilər istədilər istəyirlər istəyəcəklər istəyərlər istəsinlər istəyələr istəməlidirlər istəyəsidirlər istəsələr Çıxışlıq istəməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]