istiqbal

Wiktionary saytından

Azərbaycanca[redaktə]

Kökən[redaktə]

[[Kateqoriya:Script xətası: "dilQisaAdiAl" funksiyası mövcud deyil. kökənli ərəbcə sözlər]] sözündən.

[redaktə]

Lua xətası modul package.lua, sətir 80: module 'Modul:Çeviri yazı' not found.

  1. Gələcək:
    Oğlanlarının istiqbalı haqqında da Hacı Vəlinin müəyyən planları və prinsipləri var idi. Y.V.Çəmənzəminli.
    [Nümayəndə:] Yaşasın Şərq qadını və onun parlaq istiqbalı! Ə.Haqverdiyev.
  2. Gələn adamın qarşısına çıxma; qarşılama:
    Atabəy Məhəmməd qardaşları üçün böyük bir istiqbal təntənəsi düzəltdi. M.S.Ordubadi.
  3. Gələcək zaman feilinin adı.
istiqbal sözünün hallanması
hal tək cəm
Adlıq hal istiqbal istiqballar
Yiyəlik hal istiqbalın istiqbalların
Yönlük hal istiqbala istiqballara
Təsirlik hal istiqbalı istiqbalları
Yerlik hal istiqbalda istiqballarda
Çıxışlıq hal istiqbaldan istiqballardan


Qaynaqlar[redaktə]

  • Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. II cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 792 səh. (səh. 585)