itələmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: itələmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən itələmişdim itələdim itələyirəm itələyəcəyəm itələyərəm itələyim itələyəm itələməliyəm itələyəsiyəm itələsəm Adlıq itələmək
Sən itələmişdin itələdin itələyirsən itələyəcəksən itələyərsən itələ itələyəsən itələməlisən itələyəsisən itələsən Yiyəlik itələməyin
O itələmişdi itələdi itələyir itələyəcək itələyər itələsin itələyə itələməlidir itələyəsidir itələsə Yönlük itələməyə
Biz itələmişdik itələdik itələyirik itələyəcəyik itələyərik itələyək itələyək itələməliyik itələyəsiyik itələsək Təsirlik itələməyi
Siz itələmişdiniz itələdiniz itələyirsiniz itələyəcəksiniz itələyərsiniz itələyəsiniz itələyəsiniz itələməlisiniz itələyəsisiniz itələsəniz Yerlik itələməkdə
Onlar itələmişdilər itələdilər itələyirlər itələyəcəklər itələyərlər itələsinlər itələyələr itələməlidirlər itələyəsidirlər itələsələr Çıxışlıq itələməkdən


Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20150501151607/http://azerdict.com/izahli-luget/it%C9%99l%C9%99m%C9%99k

    1. Kəskin, ani bir hərəkətlə, təkanla bir şeyə toxunmaq. [Əmiraslan:] ..Nurəddin su çəkdiyi halda daldan itələyib suya salacağam. S.S.Axundov. Rüstəm kişi Telli arvadın yaxasından itələyib keçmək istədi. M.İbrahimov. [Ağca] ikiəlli Gəldiyevi itələdi, içəri salıb qapını bərk çırpdı. Mir Cəlal.
    2. Təkanla bir şeyi bir tərəfə doğru hərəkət etdirmək, yerini dəyişməyə məcbur etmək, yerindən tərpətmək. Arabanı dala itələmək. Stolları yana itələmək. – [Telli] bir hadisə üz verdiyi təqdirdə, bu saman torba- sını irəliyə itələməklə müəllimin otağına yol açar, onu öz harayına çağıra bilərdi. S.Hüseyn. // Bir şeyi əli ilə və ya başqa bir şeylə özündən geriyə çəkmək, kənar etmək. Mollanın oğlu qızılı əli ilə itələyir. “Mol. Nəsr.”. Axund qəlyanı kənara itələyib dizi üstə qalxdı. Mir Cəlal.
    3. Soxmaq, yeritmək, daxil etmək. Neştəri yaraya itələmək.
    4. Məcəzi məna: Təhrik etmək, sövq etmək, sürükləmək, bir şeyi etməsinə səbəb olmaq. Cinayətə itələmək..

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]