itiləmək

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search

[redaktə]

Feil[redaktə]

Flag of Azerbaijan.svg azərbaycanca: itiləmək

Ico libri.png Mənalar :

  1. Kəsici alətləri bülövə, çarxa, qayışa və s.-yə çəkməklə yaxşı kəsər hala gətirmək, kəskin etmək. Bıçağı itiləmək. Baltanı itiləmək. Qayçını itiləmək. – Usta Hüseyn əllərini ətəklərinə silib götürdü ülgücü və başladı daşın üstə çəkib itiləməyə. C.Məmmədquluzadə. // Hər hansı bir şeyin ucunu şiş, iti, sivri hala salmaq. Ağacın ucunu itiləmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən itiləmişdim itilədim itiləyirəm itiləyəcəyəm itiləyərəm itiləyim itiləyəm itiləməliyəm itiləyəsiyəm itiləsəm Adlıq itiləmək
Sən itiləmişdin itilədin itiləyirsən itiləyəcəksən itiləyərsən itilə itiləyəsən itiləməlisən itiləyəsisən itiləsən Yiyəlik itiləməyin
O itiləmişdi itilədi itiləyir itiləyəcək itiləyər itiləsin itiləyə itiləməlidir itiləyəsidir itiləsə Yönlük itiləməyə
Biz itiləmişdik itilədik itiləyirik itiləyəcəyik itiləyərik itiləyək itiləyək itiləməliyik itiləyəsiyik itiləsək Təsirlik itiləməyi
Siz itiləmişdiniz itilədiniz itiləyirsiniz itiləyəcəksiniz itiləyərsiniz itiləyəsiniz itiləyəsiniz itiləməlisiniz itiləyəsisiniz itiləsəniz Yerlik itiləməkdə
Onlar itiləmişdilər itilədilər itiləyirlər itiləyəcəklər itiləyərlər itiləsinlər itiləyələr itiləməlidirlər itiləyəsidirlər itiləsələr Çıxışlıq itiləməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]