Məzmuna keç

je

Wiktionary saytından

niderlandca:je (nl)

  • Tələffüz: [jə]
    (file)

Mənalar :

  1. II şəxs əvəzliyinin təki

fransızca: je (fr)

  • Tələffüz: [jeː]
    (file)

Mənalar :

  1. I şəxs əvəzliyinin təki
Həmçinin bax
Mənsubiyyət əvəzlikləri:
  • Fransız dilində mənsubiyyət əvəzlikləri ancaq isimlərin qarşısında işlənir: mon, ton, son kişi cinsli tək isimlərin, həmçinin saitlə başlanan qadın cinsli tək isimlərin qarşısında işlənir: mon amie, ton école, son élève; ma, ta, sa qadın cinsli samitlə başlanan tək halda olan isimlərin qarşısında işlənir: ma table, ta chaise, sa mère. Mes, tes, ses kişi və qadın cinsli cəm halda olan isimlərin qarşısında işlənir: mes livres – mənim kitablarım, tes écoles – sənin məktəblərin, ses chaises – onun stulları. Şəxs cəm halda, şəxsə mənsub olan əşya təkdə olduqda kişi və qadın cinsli isimlərin qarşısında notre, votre, leur işlənir: notre livre – kitabımız, votre professuer – sizin müəlliminiz, leur école – onların məktəbi. Şəxs cəm halda, şəxsə mənsub olan əşya da cəmdə olarsa, onların qarşısında nos, vos, leurs işlənir: nos livres – bizim kitablarımız, vos professeurs – sizin müəllimləriniz, leurs écoles – onların məktəbləri. Lakin, cümlə daxilində bütün mənsubiyyət əvəzlikləri ya “öz” sözü, ya da mənsubiyyət şəkilçiləri kimi tərcümədə verilir:Je parle à mon frère. Mən (öz) qardaşımla danışıram. Nous discutons avec nos professeurs. Biz (öz) müəllimlərimizlə müzakirə edirik. Ils vont à leurs écoles. Onlar (öz) məktəbləinə gedirlər