Məzmuna keç

köçürmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: köçürmək

Mənalar :

  1. Birinin yaşayış yerini dəyişdirmək, bir yerdən başqa yerə daşındırmaq. Ailəni yaylağa köçürmək. Bağa köçürmək. – Alyoşa isə, öz düşərgəsini həmin dəyədən çıxarıb, daha dərinlərə .. köçürmüşdü. S.Rəhimov. [Ümid:] Usta, Fərrux işini buraxıb ailəsini rayona köçürərmi? B.Bayramov. // Bir yerdən başqa yerə gətirmək, olduğu yeri dəyişmək, yerini dəyişmək, (heyvanlar, quşlar, bitkilər haqqında). – Meşəçi seleksiyaçılar Miçurinin seleksiya üsullarından istifadə edərək cənubda yetişən qoz, fındıq, püstə, şabalıd, badam və başqa meyvə bitkilərini şimaldakı rayonlara köçürə bilmişlər. (Qəzetlərdən).
  2. Surətini çıxarmaq, üzünü çıxarmaq, olduğu kimi mətni başqa yerə yazmaq. Yazını köçürmək. – [Qəndab:] [Məzahir] riyaziyyat dəftərimi .. xəlvətcə götürüb köçürür, sonra da üzümü bir yana çevirəndə mənim skamyama atırdı. B.Bayramov. // Ümumiyyətlə, yazmaq. Dəmirov çalışıb qeydlər götürdüyü, öz fikirlərini ağ kağızlara köçürdüyü zaman Qiyasəddinov içəriyə girdi. S.Rəhimov.
  3. məc. Ərə vermək. [Fəramərz kişi:] Qızı köçürəndən bəri işimiz yaxşı getməyir, əlimiz çatmayır. T.Ş.Simurq. [Yaqut:] Özün bilirsən ki, mən özgəsinin adaxlısıyam, bu yaxında məni köçürəcəklər. Ə.Məmmədxanlı.
  4. Pul köçürmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən köçürmüşdüm köçürdüm köçürürəm köçürəcəyəm köçürərəm köçürüm köçürəm köçürməliyəm köçürəsiyəm köçürsəm Adlıq köçürmək
Sən köçürmüşdün köçürdün köçürürsən köçürəcəksən köçürərsən köçür köçürəsən köçürməlisən köçürəsisən köçürsən Yiyəlik köçürməyin
O köçürmüşdü köçürdü köçürür köçürəcək köçürər köçürsün köçürə köçürməlidir köçürəsidir köçürsə Yönlük köçürməyə
Biz köçürmüşdük köçürdük köçürürük köçürəcəyik köçürərik köçürək köçürək köçürməliyik köçürəsiyik köçürsək Təsirlik köçürməyi
Siz köçürmüşdünüz köçürdünüz köçürürsünüz köçürəcəksiniz köçürərsiniz köçürəsiniz köçürəsiniz köçürməlisiniz köçürəsisiniz köçürsəniz Yerlik köçürməkdə
Onlar köçürmüşdülər köçürdülər köçürürlər köçürəcəklər köçürərlər köçürsünlər köçürələr köçürməlidirlər köçürəsidirlər köçürsələr Çıxışlıq köçürməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]