Məzmuna keç

kochać

Wiktionary saytından

Mənalar :

  1. Sevmək
Felin tərz kateqoriyası: kochać
Forma Tək Cəm
I şəxs II şəxs III şəxs I şəxs II şəxs III şəxs
Məsdər
Bezokolicznik
kochać
İndiki zaman və ya sadə gələcək zaman
Czas teraźniejszy lub przyszły prosty*
kocham kochasz kocha kochamy kochacie kochają
Keçmiş zaman
Czas przeszły
kişi cinsi kochałem kochałeś kochał kochaliśmy kochaliście kochali
qadın cinsi kochałam kochałaś kochała kochałyśmy kochałyście kochały
orta cins kochałom kochałoś kochało
Gələcək zaman
(qismən)

(czas przyszły)
kişi cinsi będę kochał będziesz kochał będzie kochał będziemy kochali będziecie kochali będą kochali
qadın cinsi będę kochała będziesz kochała będzie kochała będziemy kochały będziecie kochały będą kochały
orta cins - - będzie kochało
Gələcək zaman
(məsdər formada)
będę kochać będziesz kochać będzie kochać będziemy kochać będziecie kochać będą kochać
Şəxssiz
keçmiş zaman
kochano
Əmr forması - kochaj niech kocha kochajmy kochajcie niech kochają
Şərti kişi cinsi kochałbym kochałbyś kochałby kochalibyśmy kochalibyście kochaliby
qadın cinsi kochałabym kochałabyś kochałaby kochałybyśmy kochałybyście kochałyby
orta cins kochałobym kochałobyś kochałoby
Şərti
şühudi keçmiş
kişi cinsi byłbym kochał byłbyś kochał byłby kochał bylibyśmy kochali bylibyście kochali byliby kochali
qadın cinsi byłabym kochała byłabyś kochała byłaby kochała byłybyśmy kochały byłybyście kochały byłyby kochały
orta cins - - byłoby kochało
Feli sifət
aktiv
kişi cinsi kochający
qadın cinsi kochająca kochające
orta cinsi kochające
Feli sifət
passiv
kişi cinsi kochany kochani
orta cins kochana kochane
orta cins kochane
- kochając
Feli isim kochanie
Feli isim
Hallar Forma Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
kochanie kochący kochająca kochające kochający kochające
Yiyəlik halı
Dopełniacz
kochania kochającego kochającej kochającego kochających
Yönlük halı
Celownik
kochaniu kochającemu kochającej kochającemu kochającym
Təsirlik halı
Biernik
kochanie Adlıq və ya yiyəlik kochającą kochające kochających kochające
Birgəlik halı
Narzędnik
kochaniem kochającym kochającą kochającym kochającymi
Yerlik halı
Miejscownik
kochaniu kochającym kochającej kochającym kochających
Çağırış halı
Wołacz
kochanie kochający kochająca kochające kochający kochające
Feli sifət
Hallar   Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
kochany kochana kochane kochani kochane
Yiyəlik halı
Dopełniacz
kochanego kochanej kochanego kochanych
Yönlük halı
Celownik
kochanemu kochanej kochanemu kochanym
Təsirlik halı
Biernik
Adlıq və ya yiyəlik kochaną kochane kochanych kochane
Birgəlik halı
Narzędnik
kochanym kochaną kochanym kochanymi
Yerlik halı
Miejscownik
kochanym kochanej kochanym kochanych
Çağırış halı
Wołacz
kochany kochana kochane kochani kochane