kral

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search

Azərbaycanca[redaktə]

Kökən[redaktə]

Serbcə kral

[[Kateqoriya:Script xətası: "dilQisaAdiAl" funksiyası mövcud deyil. kökənli azərbaycan sözlər]] sözündən dilimizə gəlib; bu söz isə Böyük Karlın adından yaranıb. Sözügedən ad da Ön german *karlaz (“kişi”)

[[Kateqoriya:Script xətası: "dilQisaAdiAl" funksiyası mövcud deyil. kökənli azərbaycan sözlər]] sözündən yaranmışdır.

[redaktə]

kral (çoxulu krallar)

Fransa kralı XIV Lüdovik
  1. Bəzi feodal və burjua dövlətlərində: hökmdarların titulu; padşah, habelə həmin titulu daşıyan şəxs. İsveç kralı. İngiltərə kralı.
    Orda hər şey asılı,
    Qan içən bir kraldan. Ə.Cavad.
    [Ağazəki:] Səlimcan! …O hansı ölkədi ki, orda cəmi-cümlətani otuz soldat var, onlar da kralın keşiyini çəkirlər? İ.Məlikzadə.
  2. Üzərində başıtaclı kişi şəkli olan, tək xaldan sonra ən böyük kart kağızı; şah.
kral sözünün hallanması
hal tək cəm
Adlıq hal kral krallar
Yiyəlik hal kralın kralların
Yönlük hal krala krallara
Təsirlik hal kralı kralları
Yerlik hal kralda krallarda
Çıxışlıq hal kraldan krallardan


Qaynaqlar[redaktə]

Türkcə[redaktə]

Kökən[redaktə]

Serbcə kral

[[Kateqoriya:Script xətası: "dilQisaAdiAl" funksiyası mövcud deyil. kökənli türk sözlər]] sözündəndir; bu söz isə Böyük Karlın adından yaranıb. Sözügedən ad da Ön german *karlaz (“kişi”)

[[Kateqoriya:Script xətası: "dilQisaAdiAl" funksiyası mövcud deyil. kökənli türk sözlər]] sözündən yaranmışdır.

[redaktə]

kral (cəm forması krallar, təsirlik hal kralı)

  1. kral
kral sözünün hallanması
hal tək cəm
Adlıq hal kral krallar
Yiyəlik hal kralın kralların
Yönlük hal krala krallara
Təsirlik hal kralı kralları
Yerlik hal kralda krallarda
Çıxışlıq hal kraldan krallardan


Qaynaqlar[redaktə]