Məzmuna keç

lubić

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • polyakca: lubić (pl)
  • Transkripsiya: [ˈlubʲiʨ̑]
(file)

Mənalar :

  1. Sevmək
Felin tərz kateqoriyası: lubić
Forma Tək Cəm
I şəxs II şəxs III şəxs I şəxs II şəxs III şəxs
Məsdər
Bezokolicznik
lubić
İndiki zaman və ya sadə gələcək zaman
Czas teraźniejszy lub przyszły prosty*
lubię lubisz lubi lubimy lubicie lubią
Keçmiş zaman
Czas przeszły
kişi cinsi lubiłem lubiłeś lubił lubiliśmy lubiliście lubili
qadın cinsi lubiłam lubiłaś lubiła lubiłyśmy lubiłyście lubiły
orta cins - - lubiło
Gələcək zaman
(qismən)

(czas przyszły)
kişi cinsi będę lubił będziesz lubił będzie lubił będziemy lubili będziecie lubili będą lubili
qadın cinsi będę lubiła będziesz lubiła będzie lubiła będziemy lubiły będziecie lubiły będą lubiły
orta cins - - będzie lubiło
Gələcək zaman
(məsdər formada)
będę lubić będziesz lubić będzie lubić będziemy lubić będziecie lubić będą lubić
Şəxssiz
keçmiş zaman
lubiono
Əmr forması - lub niech lubi lubmy lubcie niech lubią
Şərti kişi cinsi lubiłbym lubiłbyś lubiłby lubilibyśmy lubilibyście lubiliby
qadın cinsi lubiłabym lubiłabyś lubiłaby lubiłybyśmy lubiłybyście lubiłyby
orta cins - - lubiłoby
Şərti
şühudi keçmiş
kişi cinsi byłbym lubił byłbyś lubił byłby lubił bylibyśmy lubili bylibyście lubili byliby lubili
qadın cinsi byłabym lubiła byłabyś lubiła byłaby lubiła byłybyśmy lubiły byłybyście lubiły byłyby lubiły
orta cins - - byłoby lubiło
Feli sifət
aktiv
kişi cinsi lubiący
qadın cinsi lubiąca lubiące
orta cinsi lubiące
Feli sifət
passiv
kişi cinsi lubiony lubieni
orta cins lubiona lubione
orta cins lubione
- lubiąc
Feli isim lubienie
Feli isim
Hallar Forma Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
lubienie lubiący lubiąca lubiące lubiący lubiące
Yiyəlik halı
Dopełniacz
lubienia lubiącego lubiącej lubiącego lubiących
Yönlük halı
Celownik
lubieniu lubiącemu lubiącej lubiącemu lubiącym
Təsirlik halı
Biernik
lubienie Adlıq və ya yiyəlik lubiącą lubiące lubiących lubiące
Birgəlik halı
Narzędnik
lubieniem lubiącym lubiącą lubiącym lubiącymi
Yerlik halı
Miejscownik
lubieniu lubiącym lubiącej lubiącym lubiących
Çağırış halı
Wołacz
lubienie lubiący lubiąca lubiące lubiący lubiące
Feli sifət
Hallar   Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
lubiony lubiona lubione lubieni lubione
Yiyəlik halı
Dopełniacz
lubionego lubionej lubionego lubionych
Yönlük halı
Celownik
lubionemu lubionej lubionemu lubionym
Təsirlik halı
Biernik
Adlıq və ya yiyəlik lubioną lubione lubionych lubione
Birgəlik halı
Narzędnik
lubionym lubioną lubionym lubionymi
Yerlik halı
Miejscownik
lubionym lubionej lubionym lubionych
Çağırış halı
Wołacz
lubiony lubiona lubione lubieni lubione