Məzmuna keç

mürgüləmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: mürgüləmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən mürgüləmişdim mürgülədim mürgüləyirəm mürgüləyəcəyəm mürgüləyərəm mürgüləyim mürgüləyəm mürgüləməliyəm mürgüləyəsiyəm mürgüləsəm Adlıq mürgüləmək
Sən mürgüləmişdin mürgülədin mürgüləyirsən mürgüləyəcəksən mürgüləyərsən mürgülə mürgüləyəsən mürgüləməlisən mürgüləyəsisən mürgüləsən Yiyəlik mürgüləməyin
O mürgüləmişdi mürgülədi mürgüləyir mürgüləyəcək mürgüləyər mürgüləsin mürgüləyə mürgüləməlidir mürgüləyəsidir mürgüləsə Yönlük mürgüləməyə
Biz mürgüləmişdik mürgülədik mürgüləyirik mürgüləyəcəyik mürgüləyərik mürgüləyək mürgüləyək mürgüləməliyik mürgüləyəsiyik mürgüləsək Təsirlik mürgüləməyi
Siz mürgüləmişdiniz mürgülədiniz mürgüləyirsiniz mürgüləyəcəksiniz mürgüləyərsiniz mürgüləyəsiniz mürgüləyəsiniz mürgüləməlisiniz mürgüləyəsisiniz mürgüləsəniz Yerlik mürgüləməkdə
Onlar mürgüləmişdilər mürgülədilər mürgüləyirlər mürgüləyəcəklər mürgüləyərlər mürgüləsinlər mürgüləyələr mürgüləməlidirlər mürgüləyəsidirlər mürgüləsələr Çıxışlıq mürgüləməkdən


Mənalar :

  1. Yarıyuxulu halda olmaq, mürgü basmaq.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]