maddə

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search

Azərbaycanca[redaktə]

Ayrı abecelərdə
Latın Кирил عرب
maddə маддә ماده

Kökən[redaktə]

Ərəbcə ماده (mādda)-dən.

Oxunuş[redaktə]

[redaktə]

maddə sözünün hallanması
hal tək cəm
Adlıq hal maddə maddələr
Yiyəlik hal maddənin maddələrin
Yönlük hal maddəyə maddələrə
Təsirlik hal maddəni maddələri
Yerlik hal maddədə maddələrdə
Çıxışlıq hal maddədən maddələrdən


  1. Təbiətdəki fiziki cisimlərin əsasını təşkil edən şey. Qida maddələri. Zəhərləyici maddələr. Üzvi maddələr.


  1. Rəsmi bir sənəddə, siyahıda, lüğətdə və s.-də müstəqil bölgü; bənd, paraqraf. Cinayət kodeksinin beşinci maddəsi. – [Mindilli:] Bax, bununla aktdakı maddələri heçə çıxartdın. S.Rəhman.
  2. mal. Büdcədə və s.-də gəlirin mənbəyini və ya məxaricin yerini göstərən hissə. Gəlir maddəsi.

Qaynaqlar[redaktə]

  • Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. III cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 672 səh. (səh. 277-278)