maraqlanmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: maraqlanmaq

  • Heca: ma-raq-lan-maq
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən maraqlanmışdım maraqlandım maraqlanıram maraqlanacağam maraqlanaram maraqlanım maraqlanam maraqlanmalıyam maraqlanasıyam maraqlansam Adlıq maraqlanmaq
Sən maraqlanmışdın maraqlandın maraqlanırsan maraqlanacaqsan maraqlanarsan maraqlan maraqlanasan maraqlanmalısan maraqlanasısan maraqlansan Yiyəlik maraqlanmağın
O maraqlanmışdı maraqlandı maraqlanır maraqlanacaq maraqlanar maraqlansın maraqlana maraqlanmalıdır maraqlanasıdır maraqlansa Yönlük maraqlanmağa
Biz maraqlanmışdıq maraqlandıq maraqlanırıq maraqlanacağıq maraqlanarıq maraqlanaq maraqlanaq maraqlanmalıyıq maraqlanasıyıq maraqlansaq Təsirlik maraqlanmağı
Siz maraqlanmışdınız maraqlandınız maraqlanırsınız maraqlanacaqsınız maraqlanarsınız maraqlanasınız maraqlanasınız maraqlanmalısınız maraqlanasısınız maraqlansanız Yerlik maraqlanmaqda
Onlar maraqlanmışdılar maraqlandılar maraqlanırlar maraqlanacaqlar maraqlanarlar maraqlansınlar maraqlanalar maraqlanmalıdırlar maraqlanasıdır maraqlansalar Çıxışlıq maraqlanmaqdan


Mənalar :

  1. Bir şeyə maraq göstərmək.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]