millət

Wiktionary saytından

Habelə baxın: millet

Azərbaycanca[redaktə]

Kökən[redaktə]

Ərəbcə مِلَّة (milla)-dən.

Oxunuş[redaktə]

IPA(key): milːæt

Hecalama: mil-lət

[redaktə]

millət sözünün hallanması
hal tək cəm
Adlıq hal millət millətlər
Yiyəlik hal millətin millətlərin
Yönlük hal millətə millətlərə
Təsirlik hal milləti millətləri
Yerlik hal millətdə millətlərdə
Çıxışlıq hal millətdən millətlərdən


  1. İnsanların tarixən dil, ərazi, iqtisadi həyat və psixika ümumiliyi əsasında təşəkkül tapan və milli xarakterin mədəniyyətin milli özünəməxsusluğunda təzahür edən sabit birliyi.
  2. Dövlət, ölkə mənasında. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı.

Qaynaqlar[redaktə]

  • Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. III cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 672 səh. (səh. 368)