nəfəs almaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: nəfəs almaq

Mənalar :

  1. İnsan və heyvanlarda oksigen udub karbon qazı buraxma prosesi.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən nəfəs almışdım nəfəs aldım nəfəs alıram nəfəs alacağam nəfəs alaram nəfəs alım nəfəs alam nəfəs almalıyam nəfəs alasıyam nəfəs alsam Adlıq nəfəs almaq
Sən nəfəs almışdın nəfəs aldın nəfəs alırsan nəfəs alacaqsan nəfəs alarsan nəfəs al nəfəs alasan nəfəs almalısan nəfəs alasısan nəfəs alsan Yiyəlik nəfəs almağın
O nəfəs almışdı nəfəs aldı nəfəs alır nəfəs alacaq nəfəs alar nəfəs alsın nəfəs ala nəfəs almalıdır nəfəs alasıdır nəfəs alsa Yönlük nəfəs almağa
Biz nəfəs almışdıq nəfəs aldıq nəfəs alırıq nəfəs alacağıq nəfəs alarıq nəfəs alaq nəfəs alaq nəfəs almalıyıq nəfəs alasıyıq nəfəs alsaq Təsirlik nəfəs almağı
Siz nəfəs almışdınız nəfəs aldınız nəfəs alırsınız nəfəs alacaqsınız nəfəs alarsınız nəfəs alasınız nəfəs alasınız nəfəs almalısınız nəfəs alasısınız nəfəs alsanız Yerlik nəfəs almaqda
Onlar nəfəs almışdılar nəfəs aldılar nəfəs alırlar nəfəs alacaqlar nəfəs alarlar nəfəs alsınlar nəfəs alalar nəfəs almalıdırlar nəfəs alasıdır nəfəs alsalar Çıxışlıq nəfəs almaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]