Məzmuna keç

oxumaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: oxumaq

Kiril əlifbası : охумаг

Ərəb əlifbası: اوخوماق Hecalama: o-xu-maq

Mənalar :

  1. (Nitq feilləri) Qiraət etmək, mütaliə etmək // kitab oxumaq. قيرات ائتمک، موتاليه ائتمک // کيتاب اوخوماق
  2. Təhsil almaq // Arif beşinci sinifdə oxuyur. تحصيل آلماق // عاريف بئشينجي سينيفده اوخويور
  3. Mahnı və s. ifa etmək // mahnı oxumaq. ماهني و س. ايفا ائتمک // ماهني اوخوماق
  4. Cəh-cəh vurmaq, ötmək // quşlar nə gözəl oxuyur. جه-جه وورماق، اؤتمک // قوشلار نه گؤزل اوخويور
  5. Məcazı məna: Hiss etmək, sezmək, duymaq. مجازي معنا: هيسس ائتمک، سئزمک، دويماق
Felin təsriflənməyən formaları.
Məsdər: oxumaq
Feli sifət: oxumuş, oxuyan, oxumalı
Feli bağlama: oxuyub, oxumadan, oxuyaraq, oxumayanda, oxuduqda, oxuyarkən, oxuyunca, oxuduqca,təsdiq forması oxuyar,inkar forması oxumaz
Felin təsriflənən formaları
əmr şəkli, xəbər şəkli, arzu şəkli, lazım şəkli, vacib şəkli, şərt şəkli
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi
keçmiş (şuhudi, nəqli), indiki, gələcək (qəti, qeyri-qəti)
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən oxumuşdum oxudum oxuyuram oxuyacağam oxuyaram oxuyum oxuyam oxumalıyam oxuyasıyam oxusam Adlıq oxumaq
Sən oxumuşdun oxudun oxuyursan oxuyacaqsan oxuyarsan oxu oxuyasan oxumalısan oxuyasısan oxusan Yiyəlik oxumağın
O oxumuşdu oxudu oxuyur oxuyacaq oxuyar oxusun oxuya oxumalıdır oxuyasıdır oxusa Yönlük oxumağa
Biz oxumuşduq oxuduq oxuyuruq oxuyacağıq oxuyarıq oxuyaq oxuyaq oxumalıyıq oxuyasıyıq oxusaq Təsirlik oxumağı
Siz oxumuşdunuz oxudunuz oxuyursunuz oxuyacaqsınız oxuyarsınız oxuyasınız oxuyasınız oxumalısınız oxuyasısınız oxusanız Yerlik oxumaqda
Onlar oxumuşdular oxudular oxuyurlar oxuyacaqlar oxuyarlar oxusunlar oxuyalar oxumalıdırlar oxuyasıdır oxusalar Çıxışlıq oxumaqdan


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]