Məzmuna keç

pływać

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

Mənalar :

  1. Üzmək
Felin tərz kateqoriyası: pływać
Forma Tək Cəm
I şəxs II şəxs III şəxs I şəxs II şəxs III şəxs
Məsdər
Bezokolicznik
pływać
İndiki zaman və ya sadə gələcək zaman
Czas teraźniejszy lub przyszły prosty*
pływam pływasz pływa pływamy pływacie pływają
Keçmiş zaman
Czas przeszły
kişi cinsi pływałem pływałeś pływał pływaliśmy pływaliście pływali
qadın cinsi pływałam pływałaś pływała pływałyśmy pływałyście pływały
orta cins pływałom pływałoś pływało
Gələcək zaman
(qismən)

(czas przyszły)
kişi cinsi będę pływał będziesz pływał będzie pływał będziemy pływali będziecie pływali będą pływali
qadın cinsi będę pływała będziesz pływała będzie pływała będziemy pływały będziecie pływały będą pływały
orta cins - - będzie pływało
Gələcək zaman
(məsdər formada)
będę pływać będziesz pływać będzie pływać będziemy pływać będziecie pływać będą pływać
Şəxssiz
keçmiş zaman
pływano
Əmr forması - pływaj niech pływa pływajmy pływajcie niech pływają
Şərti kişi cinsi pływałbym pływałbyś pływałby pływalibyśmy pływalibyście pływaliby
qadın cinsi pływałabym pływałabyś pływałaby pływałybyśmy pływałybyście pływałyby
orta cins pływałobym pływałobyś pływałoby
Şərti
şühudi keçmiş
kişi cinsi byłbym pływał byłbyś pływał byłby pływał bylibyśmy pływali bylibyście pływali byliby pływali
qadın cinsi byłabym pływała byłabyś pływała byłaby pływała byłybyśmy pływały byłybyście pływały byłyby pływały
orta cins - - byłoby pływało
Feli sifət
aktiv
kişi cinsi pływający
qadın cinsi pływająca pływające
orta cinsi pływające
Feli sifət
passiv
kişi cinsi pływany pływani
orta cins pływana pływane
orta cins pływane
- pływając
Feli isim pływanie
Feli isim
Hallar Forma Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
pływanie pływący pływająca pływające pływający pływające
Yiyəlik halı
Dopełniacz
pływania pływającego pływającej pływającego pływających
Yönlük halı
Celownik
pływaniu pływającemu pływającej pływającemu pływającym
Təsirlik halı
Biernik
pływanie Adlıq və ya yiyəlik pływającą pływające pływających pływające
Birgəlik halı
Narzędnik
pływaniem pływającym pływającą pływającym pływającymi
Yerlik halı
Miejscownik
pływaniu pływającym pływającej pływającym pływających
Çağırış halı
Wołacz
pływanie pływający pływająca pływające pływający pływające
Feli sifət
Hallar   Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
pływany pływana pływane pływani pływane
Yiyəlik halı
Dopełniacz
pływanego pływanej pływanego pływanych
Yönlük halı
Celownik
pływanemu pływanej pływanemu pływanym
Təsirlik halı
Biernik
Adlıq və ya yiyəlik pływaną pływane pływanych pływane
Birgəlik halı
Narzędnik
pływanym pływaną pływanym pływanymi
Yerlik halı
Miejscownik
pływanym pływanej pływanym pływanych
Çağırış halı
Wołacz
pływany pływana pływane pływani pływane