pochować

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search

[redaktə]

Feil[redaktə]

Ico libri.png Mənalar :

  1. Basdırmaq
Felin tərz kateqoriyası: pochować
Forma Tək Cəm
I şəxs II şəxs III şəxs I şəxs II şəxs III şəxs
Məsdər
Bezokolicznik
pochować
İndiki zaman və ya sadə gələcək zaman
Czas teraźniejszy lub przyszły prosty*
pochowam pochowasz pochowa pochowamy pochowacie pochowają
Keçmiş zaman
Czas przeszły
kişi cinsi pochowałem pochowałeś pochował pochowaliśmy pochowaliście pochowali
qadın cinsi pochowałam pochowałaś pochowała pochowałyśmy pochowałyście pochowały
orta cins pochowałom pochowałoś pochowało
Gələcək zaman
(qismən)

(czas przyszły)
kişi cinsi będę pochował będziesz pochował będzie pochował będziemy pochowali będziecie pochowali będą pochowali
qadın cinsi będę pochowała będziesz pochowała będzie pochowała będziemy pochowały będziecie pochowały będą pochowały
orta cins - - będzie pochowało
Gələcək zaman
(məsdər formada)
będę pochować będziesz pochować będzie pochować będziemy pochować będziecie pochować będą pochować
Şəxssiz
keçmiş zaman
pochowano
Əmr forması - pochowaj niech pochowa pochowajmy pochowajcie niech pochowają
Şərti kişi cinsi pochowałbym pochowałbyś pochowałby pochowalibyśmy pochowalibyście pochowaliby
qadın cinsi pochowałabym pochowałabyś pochowałaby pochowałybyśmy pochowałybyście pochowałyby
orta cins pochowałobym pochowałobyś pochowałoby
Şərti
şühudi keçmiş
kişi cinsi byłbym pochował byłbyś pochował byłby pochował bylibyśmy pochowali bylibyście pochowali byliby pochowali
qadın cinsi byłabym pochowała byłabyś pochowała byłaby pochowała byłybyśmy pochowały byłybyście pochowały byłyby pochowały
orta cins - - byłoby pochowało
Feli sifət
aktiv
kişi cinsi pochowający
qadın cinsi pochowająca pochowające
orta cinsi pochowające
Feli sifət
passiv
kişi cinsi pochowany pochowani
orta cins pochowana pochowane
orta cins pochowane
- pochowając
Feli isim pochowanie
Feli isim
Hallar Forma Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
pochowanie pochowący pochowająca pochowające pochowający pochowające
Yiyəlik halı
Dopełniacz
pochowania pochowającego pochowającej pochowającego pochowających
Yönlük halı
Celownik
pochowaniu pochowającemu pochowającej pochowającemu pochowającym
Təsirlik halı
Biernik
pochowanie Adlıq və ya yiyəlik pochowającą pochowające pochowających pochowające
Birgəlik halı
Narzędnik
pochowaniem pochowającym pochowającą pochowającym pochowającymi
Yerlik halı
Miejscownik
pochowaniu pochowającym pochowającej pochowającym pochowających
Çağırış halı
Wołacz
pochowanie pochowający pochowająca pochowające pochowający pochowające
Feli sifət
Hallar   Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
pochowany pochowana pochowane pochowani pochowane
Yiyəlik halı
Dopełniacz
pochowanego pochowanej pochowanego pochowanych
Yönlük halı
Celownik
pochowanemu pochowanej pochowanemu pochowanym
Təsirlik halı
Biernik
Adlıq və ya yiyəlik pochowaną pochowane pochowanych pochowane
Birgəlik halı
Narzędnik
pochowanym pochowaną pochowanym pochowanymi
Yerlik halı
Miejscownik
pochowanym pochowanej pochowanym pochowanych
Çağırış halı
Wołacz
pochowany pochowana pochowane pochowani pochowane