Məzmuna keç

qaçmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: danışmaq

Mənalar :

  1. İti, cəld addımlarla getmək, çox iti getmək; yüyürmək. Hara belə qaçırsan? – Pərinisə hövlnak qaçdı ərinin yanına və bilmədi nə eləsin. C.Məmmədquluzadə. O, tələsik yerindən durub qapıya qaçdı. M.İbrahimov.
  2. İş yerindən, həbsdən və s.-dən özbaşına getmək, xəlvəti getmək. ..İki nəfər dərsdən qaçıb, oturmuş imişlər çayın kənarında. C.Məmmədquluzadə. [İsmayıl:] Ay qardaş, Sibirdən qaçmaq ki qeyri-mümkündür. Ə.Haqverdiyev. // Salındığı, yaxud saxlandığı yerdən çıxıb getmək, uzaqlaşmaq. İnək tövlədən qaçmışdır.
  3. İcazəsiz olaraq qoşulub getmək, evini, ailəsini tərk edib getmək. Qız bir oğlanla qaçdı.
  4. Çəkinmək, saqınmaq, uzaqlaşmaq, əlaqə saxlamamaq, gözə görünməməyə çalışmaq. Pis yoldaşdan qaç. Tanışlardan niyə qaçırsan?
  5. Boyun qaçırmaq, imtina etmək, yaxa qurtarmağa çalışmaq. O, aydın suala cavab verməkdən qaçır. Məsuliyyətdən qaçmaq.
  6. Getmək, yox olmaq, çəkinmək. Rəngi qaçmaq. Yuxusu qaçmaq. Ləzzəti qaçmaq. – Saatlarca davam edən qarışıq fikirlər İbrahim xanı məşğul etdi, əsəbiləşdi, yuxusu tamamilə qaçdı. Çəmənzəminli.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən qaçmışdım qaçdım qaçıram qaçacağam qaçaram qaçım qaçam qaçmalıyam qaçasıyam qaçsam Adlıq qaçmaq
Sən qaçmışdın qaçdın qaçırsan qaçacaqsan qaçarsan qaç qaçasan qaçmalısan qaçasısan qaçsan Yiyəlik qaçmağın
O qaçmışdı qaçdı qaçır qaçacaq qaçar qaçsın qaça qaçmalıdır qaçasıdır qaçsa Yönlük qaçmağa
Biz qaçmışdıq qaçdıq qaçırıq qaçacağıq qaçarıq qaçaq qaçaq qaçmalıyıq qaçasıyıq qaçsaq Təsirlik qaçmağı
Siz qaçmışdınız qaçdınız qaçırsınız qaçacaqsınız qaçarsınız qaçasınız qaçasınız qaçmalısınız qaçasısınız qaçsanız Yerlik qaçmaqda
Onlar qaçmışdılar qaçdılar qaçırlar qaçacaqlar qaçarlar qaçsınlar qaçalar qaçmalıdırlar qaçasıdır qaçsalar Çıxışlıq qaçmaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]