qapmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: qapmaq

  • Heca: qap-maq

Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20130908075105/http://azerdict.com/izahli-luget/qapmaq

    1. Birdən əlini uzadıb cəld götürmək, dartıb almaq, qamarlamaq. Məhərrəm iynəni əlindən buraxıb bucaqdakı ağırbaşlı çəkici qaparaq qapını açıb kənara çıxdı. H.Nəzərli. [Şagird qızın] bu sözlərindən molla bacı elə acıdı ki, çubuğu qapıb qızı döyəcləməyə başladı. Çəmənzəminli. // Götürmək, qaldırmaq. ..Qaçdım yerdəki daşlara tərəf və qabağıma gələn daşları yerdən qapıb, başladım Şirəliyə tərəf tullamağa. C.Məmmədquluzadə. Bir tikanlı ağac qapıb yerdən; Gözlədim qovğanın zəmanını mən. A.Səhhət. [İmamverdi:] Dəyənək davasıdır məgər, qapım dəyənəyi, iyirmi soldatı xurdxəşil edəm. C.Cabbarlı. // Cəld tutmaq (atılan, yaxud uçan şeyi). Səməd .. Mirkazımın atdığı qızılı göydəcə qaparaq, göy jiletinin kiçik cibinə yerləşdirdi. S.Rəhimov. // Yapışmaq, yapışıb tutmaq. Mən onu deyirəm ki, bu axır zamanda bir naxoşluq əmələ gəlibdir, adına “minengit” .. deyirlər, mərizlərin qapır peysərindən, peysər dönür bir oduna. N.Vəzirov.
    2. Çalmaq, oğurlamaq, aparmaq, götürüb qaçmaq. Dedi: – Yorğan üçün imiş bu təlaş; Yorğanı qapdılar, kəsildi savaş. M.Ə.Sabir.
    3. Dişləmək, dişlərini batırıb yaralamaq. İt uşağı qapdı.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən qapmışdım qapdım qapıram qapacağam qaparam qapım qapam qapmalıyam qapasıyam qapsam Adlıq qapmaq
Sən qapmışdın qapdın qapırsan qapacaqsan qaparsan qap qapasan qapmalısan qapasısan qapsan Yiyəlik qapmağın
O qapmışdı qapdı qapır qapacaq qapar qapsın qapa qapmalıdır qapasıdır qapsa Yönlük qapmağa
Biz qapmışdıq qapdıq qapırıq qapacağıq qaparıq qapaq qapaq qapmalıyıq qapasıyıq qapsaq Təsirlik qapmağı
Siz qapmışdınız qapdınız qapırsınız qapacaqsınız qaparsınız qapasınız qapasınız qapmalısınız qapasısınız qapsanız Yerlik qapmaqda
Onlar qapmışdılar qapdılar qapırlar qapacaqlar qaparlar qapsınlar qapalar qapmalıdırlar qapasıdır qapsalar Çıxışlıq qapmaqdan


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]