Məzmuna keç

qarışdırmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

 • azərbaycanca: qarışdırmaq
 • Heca: qa-rış-dır-maq
 • Əski əlifba: قاریش‌دیرماق

Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20131023130940/http://azerdict.com/izahli-luget/qar%C4%B1%C5%9Fd%C4%B1rmaq

  1. Bir şeyi başqa şeyə qatıb, bir-birindən ayrılmayacaq, yaxud çətin ayrılacaq hala salmaq. Una qənd qarışdırmaq. Çaxırı su ilə qarışdırmaq. Qumu əhənglə qarışdırmaq. // İki və ya çox şeyi bir-birinə qatıb birləşdirmək. ..Karvan oğlanları ocaq qalayır, yol torbalarındakı duz qarışdırılmış arpa unundan xəmir yoğurub dəyirmi kündələri ocaqların qızmar külünə basdırır, ala çiy bişmiş bu kündələri ağızlarını pörşələyərək isti-isti yeyir, .. orda-burda taya vurduqları yüklərin yanında yerə sərilib yatırdılar. Ə.Məmmədxanlı.
  2. Bir şeyi çömçə, qaşıq və s. ilə dairəvi şəkildə çevirmək, bulamaq, qurdalamaq. Dovğanı qarışdırmaq. Südü qarışdır, daşmasın. Stəkanı qarışdırmaq (stəkandakı çayı qarışdıraraq içindəki şəkəri əritmək).
  3. məc. Fitnə-fəsad salmaq, təfriqə salmaq, qarışıqlıq salmaq. [Hacı Səməd ağa:] ..O kitab yazanın heç biri nə bəydir, nə rəiyyət. Avara-avara adamlardır. Ancaq aralıq qarışdırırlar. Ə.Haqverdiyev. // məc. Pozmaq, xarab etmək. Əgər xəbər alsan molla Səfini; Oğru dürüst qarışdırıb kefini. Q.Zakir.
  4. Qayda və səliqəni pozmaq, nizamsız bir hala salmaq, qarmaqarışıq etmək. Stolun üstündəki kağızları kim qarışdırıb? Uşaqlar bütün şeyləri qarışdırıblar.
  5. Dolaşıq salmaq, qarışıq salmaq, səhvən bir-birinə oxşatmaq. İki qardaş bir-birinə o qədər oxşayır ki, adam qarışdırır. İki məfhumu bir-birinə qarışdırmaq.
  6. Bir işin iştirakçısı etməyə çalışmaq. Xahiş edirəm, bu cəncəl işə məni qarışdırmayasınız.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən qarışdırmışdım qarışdırdım qarışdırıram qarışdıracağam qarışdıraram qarışdırım qarışdıram qarışdırmalıyam qarışdırasıyam qarışdırsam Adlıq qarışdırmaq
Sən qarışdırmışdın qarışdırdın qarışdırırsan qarışdıracaqsan qarışdırarsan qarışdır qarışdırasan qarışdırmalısan qarışdırasısan qarışdırsan Yiyəlik qarışdırmağın
O qarışdırmışdı qarışdırdı qarışdırır qarışdıracaq qarışdırar qarışdırsın qarışdıra qarışdırmalıdır qarışdırasıdır qarışdırsa Yönlük qarışdırmağa
Biz qarışdırmışdıq qarışdırdıq qarışdırırıq qarışdıracağıq qarışdırarıq qarışdıraq qarışdıraq qarışdırmalıyıq qarışdırasıyıq qarışdırsaq Təsirlik qarışdırmağı
Siz qarışdırmışdınız qarışdırdınız qarışdırırsınız qarışdıracaqsınız qarışdırarsınız qarışdırasınız qarışdırasınız qarışdırmalısınız qarışdırasısınız qarışdırsanız Yerlik qarışdırmaqda
Onlar qarışdırmışdılar qarışdırdılar qarışdırırlar qarışdıracaqlar qarışdırarlar qarışdırsınlar qarışdıralar qarışdırmalıdırlar qarışdırasıdır qarışdırsalar Çıxışlıq qarışdırmaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]