qatmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: qatmaq

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən qatmışdım qatdım qatıram qatacağam qataram qatım qatam qatmalıyam qatasıyam qatsam Adlıq qatmaq
Sən qatmışdın qatdın qatırsan qatacaqsan qatarsan qat qatasan qatmalısan qatasısan qatsan Yiyəlik qatmağın
O qatmışdı qatdı qatır qatacaq qatar qatsın qata qatmalıdır qatasıdır qatsa Yönlük qatmağa
Biz qatmışdıq qatdıq qatırıq qatacağıq qatarıq qataq qataq qatmalıyıq qatasıyıq qatsaq Təsirlik qatmağı
Siz qatmışdınız qatdınız qatırsınız qatacaqsınız qatarsınız qatasınız qatasınız qatmalısınız qatasısınız qatsanız Yerlik qatmaqda
Onlar qatmışdılar qatdılar qatırlar qatacaqlar qatarlar qatsınlar qatalar qatmalıdırlar qatasıdır qatsalar Çıxışlıq qatmaqdan


Mənalar :

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]