rəqs etmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: rəqs etmək

Mənalar :

  1. Rəqs ifa etmək; oynamaq.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən rəqs etmişdim rəqs etdim rəqs edirəm rəqs edəcəyəm rəqs edərəm rəqs edim rəqs edəm rəqs etməliyəm rəqs edəsiyəm rəqs etsəm Adlıq rəqs etmək
Sən rəqs etmişdin rəqs etdin rəqs edirsən rəqs edəcəksən rəqs edərsən rəqs et rəqs edəsən rəqs etməlisən rəqs edəsisən rəqs etsən Yiyəlik rəqs etməyin
O rəqs etmişdi rəqs etdi rəqs edir rəqs edəcək rəqs edər rəqs etsin rəqs edə rəqs etməlidir rəqs edəsidir rəqs etsə Yönlük rəqs etməyə
Biz rəqs etmişdik rəqs etdik rəqs edirik rəqs edəcəyik rəqs edərik rəqs edək rəqs edək rəqs etməliyik rəqs edəsiyik rəqs etsək Təsirlik rəqs etməyi
Siz rəqs etmişdiniz rəqs etdiniz rəqs edirsiniz rəqs edəcəksiniz rəqs edərsiniz rəqs edəsiniz rəqs edəsiniz rəqs etməlisiniz rəqs edəsisiniz rəqs etsəniz Yerlik rəqs etməkdə
Onlar rəqs etmişdilər rəqs etdilər rəqs edirlər rəqs edəcəklər rəqs edərlər rəqs etsinlər rəqs edələr rəqs etməlidirlər rəqs edəsidirlər rəqs etsələr Çıxışlıq rəqs etməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]