söyləmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: söyləmək
  • Heca: söy-lə-mək

Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20130916032304/http://azerdict.com/izahli-luget/S%C3%B6yl%C9%99m%C9%99k

    1. Demək. Nə söyləyirsən? – [Sultan bəy:] Qızım, sənin istədiyin, kimdir? Söylə görək. Ü.Hacıbəyov. Zeynal yavaşca addımlarla Mehribana yaxınlaşdı. Bir söz deyəcəkdi. Söyləməyə üzü gəlmirdi. S.Hüseyn. // Anlatmaq, bildirmək, xəbər vermək. Əhvalatı olduğu kimi söylədi. Bunu sizə kim söylədi? – Badi-səba, söylə mənim yarıma; Gözəllər çıxıbdı seyrana, gəlsin. Q.Zakir. Molla Fərzəli əsnəyə-əsnəyə bir kağız parçasını dizi üzərinə alaraq: – Həmşəri nə yazılacaq? Söylə! – dedi. A.Şaiq.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən söyləmişdim söylədim söyləyirəm söyləyəcəyəm söyləyərəm söyləyim söyləyəm söyləməliyəm söyləyəsiyəm söyləsəm Adlıq söyləmək
Sən söyləmişdin söylədin söyləyirsən söyləyəcəksən söyləyərsən söylə söyləyəsən söyləməlisən söyləyəsisən söyləsən Yiyəlik söyləməyin
O söyləmişdi söylədi söyləyir söyləyəcək söyləyər söyləsin söyləyə söyləməlidir söyləyəsidir söyləsə Yönlük söyləməyə
Biz söyləmişdik söylədik söyləyirik söyləyəcəyik söyləyərik söyləyək söyləyək söyləməliyik söyləyəsiyik söyləsək Təsirlik söyləməyi
Siz söyləmişdiniz söylədiniz söyləyirsiniz söyləyəcəksiniz söyləyərsiniz söyləyəsiniz söyləyəsiniz söyləməlisiniz söyləyəsisiniz söyləsəniz Yerlik söyləməkdə
Onlar söyləmişdilər söylədilər söyləyirlər söyləyəcəklər söyləyərlər söyləsinlər söyləyələr söyləməlidirlər söyləyəsidirlər söyləsələr Çıxışlıq söyləməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]