sürümək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: sürümək
  • Heca: sü-rü-mək

Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/sürümək

    1. Zorla çəkib aparmaq və ya gətirmək; dartmaq, çəkmək, darta-darta, çəkəçəkə, sürüyə-sürüyə aparmaq (gətirmək). Uşağı əlindən tutub sürümək. – [Usta:] Qor- xumdan səsimi çəkdim içəri. İpi bağladılar, söyə-söyə sürüyüb apardılar. Çəmənzəminli. Tövlənin qapısı açıldı və cahıllar kəhildəyəkəhildəyə atları tövləyə çəkib, kişmiş taylarını sürüyüb saldılar tövlənin bucağına. C.Məmmədquluzadə. [Durna:] ..Çay başından gəlirkən saçlarımı əllərinə doladı. Kəndin içindən sürüdü.. C.Cabbarlı.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən sürümüşdüm sürüdüm sürüyürəm sürüyəcəyəm sürüyərəm sürüyüm sürüyəm sürüməliyəm sürüyəsiyəm sürüsəm Adlıq sürümək
Sən sürümüşdün sürüdün sürüyürsən sürüyəcəksən sürüyərsən sürü sürüyəsən sürüməlisən sürüyəsisən sürüsən Yiyəlik sürüməyin
O sürümüşdü sürüdü sürüyür sürüyəcək sürüyər sürüsün sürüyə sürüməlidir sürüyəsidir sürüsə Yönlük sürüməyə
Biz sürümüşdük sürüdük sürüyürük sürüyəcəyik sürüyərik sürüyək sürüyək sürüməliyik sürüyəsiyik sürüsək Təsirlik sürüməyi
Siz sürümüşdünüz sürüdünüz sürüyürsünüz sürüyəcəksiniz sürüyərsiniz sürüyəsiniz sürüyəsiniz sürüməlisiniz sürüyəsisiniz sürüsəniz Yerlik sürüməkdə
Onlar sürümüşdülər sürüdülər sürüyürlər sürüyəcəklər sürüyərlər sürüsünlər sürüyələr sürüməlidirlər sürüyəsidirlər sürüsələr Çıxışlıq sürüməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]