Məzmuna keç

sıxmaq

Wiktionary saytından

azərbaycanca: sıxmaq

Mənalar :

  1. Üstündən, ya yanlarından basmaq, təzyiq etmək.
  2. Kip birləşdirmək, bir-birinin üstünə bərk basmaq, qısmaq.
  3. Meyvəni əl və s. ilə bərk basıb (sıxıb) suyunu çıxarmaq.
  4. Tətiyi çəkib boşaltmaq (odlu silahı).
  5. Dar gəlmək, dar olmaq (paltar, ayaqqabı).
  6. Bərk çəkib bağlamaq.
  7. məc. Sıxışdırmaq, ruhən incitmək, sıxıntı vermək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən sıxmışdım sıxdım sıxıram sıxacağam sıxaram sıxım sıxam sıxmalıyam sıxasıyam sıxsam Adlıq sıxmaq
Sən sıxmışdın sıxdın sıxırsan sıxacaqsan sıxarsan sıx sıxasan sıxmalısan sıxasısan sıxsan Yiyəlik sıxmağın
O sıxmışdı sıxdı sıxır sıxacaq sıxar sıxsın sıxa sıxmalıdır sıxasıdır sıxsa Yönlük sıxmağa
Biz sıxmışdıq sıxdıq sıxırıq sıxacağıq sıxarıq sıxaq sıxaq sıxmalıyıq sıxasıyıq sıxsaq Təsirlik sıxmağı
Siz sıxmışdınız sıxdınız sıxırsınız sıxacaqsınız sıxarsınız sıxasınız sıxasınız sıxmalısınız sıxasısınız sıxsanız Yerlik sıxmaqda
Onlar sıxmışdılar sıxdılar sıxırlar sıxacaqlar sıxarlar sıxsınlar sıxalar sıxmalıdırlar sıxasıdır sıxsalar Çıxışlıq sıxmaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində

[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

[redaktə]