səsləmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: səsləmək
  • Heca: səs-lə-mək

Mənalar :

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən səsləmişdim səslədim səsləyirəm səsləyəcəyəm səsləyərəm səsləyim səsləyəm səsləməliyəm səsləyəsiyəm səsləsəm Adlıq səsləmək
Sən səsləmişdin səslədin səsləyirsən səsləyəcəksən səsləyərsən səslə səsləyəsən səsləməlisən səsləyəsisən səsləsən Yiyəlik səsləməyin
O səsləmişdi səslədi səsləyir səsləyəcək səsləyər səsləsin səsləyə səsləməlidir səsləyəsidir səsləsə Yönlük səsləməyə
Biz səsləmişdik səslədik səsləyirik səsləyəcəyik səsləyərik səsləyək səsləyək səsləməliyik səsləyəsiyik səsləsək Təsirlik səsləməyi
Siz səsləmişdiniz səslədiniz səsləyirsiniz səsləyəcəksiniz səsləyərsiniz səsləyəsiniz səsləyəsiniz səsləməlisiniz səsləyəsisiniz səsləsəniz Yerlik səsləməkdə
Onlar səsləmişdilər səslədilər səsləyirlər səsləyəcəklər səsləyərlər səsləsinlər səsləyələr səsləməlidirlər səsləyəsidirlər səsləsələr Çıxışlıq səsləməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]