sağalmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: sağalmaq

Mənalar :

  1. Xəstəlikdən qurtarıb ayağa durmaq, yaxşılaşmaq, şəfa tapmaq, sağlamlığını qaytarmaq.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən sağalmışdım sağaldım sağalıram sağalacağam sağalaram sağalım sağalam sağalmalıyam sağalasıyam sağalsam Adlıq sağalmaq
Sən sağalmışdın sağaldın sağalırsan sağalacaqsan sağalarsan sağal sağalasan sağalmalısan sağalasısan sağalsan Yiyəlik sağalmağın
O sağalmışdı sağaldı sağalır sağalacaq sağalar sağalsın sağala sağalmalıdır sağalasıdır sağalsa Yönlük sağalmağa
Biz sağalmışdıq sağaldıq sağalırıq sağalacağıq sağalarıq sağalaq sağalaq sağalmalıyıq sağalasıyıq sağalsaq Təsirlik sağalmağı
Siz sağalmışdınız sağaldınız sağalırsınız sağalacaqsınız sağalarsınız sağalasınız sağalasınız sağalmalısınız sağalasısınız sağalsanız Yerlik sağalmaqda
Onlar sağalmışdılar sağaldılar sağalırlar sağalacaqlar sağalarlar sağalsınlar sağalalar sağalmalıdırlar sağalasıdır sağalsalar Çıxışlıq sağalmaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]