sahə

Wiktionary saytından

[redaktə]

İsim[redaktə]

  • azərbaycanca: sahə

Mənalar :

  1. (Fizika) Müəyyən fiziki xassələrə malik boşluq,
    Maqnit sahəsi
  2. Sahə (ölçü parametri) - səthin sahəsini ölçmək üçün kəmiyyət (məsələn 1 km² = 1000 000 m²)
  3. Yaşayış sahəsi- Yaşayış massivi nəzərədə tutulur
  4. Elm sahəsi - Bir ixtisas daxilində təmərküzləşən elmi təsvir edir
  5. Torpaq sahəsi - Yerin səthinin bir hissəsi
  6. Fəaliyyət sahəsi - bir şəxsin və ya firmanın fəaliyyət göstərdiyi mövzu dairəsi
  7. (Həndəsə) Cismin sahəsi - yastı həndəsi cismin sahəsi, həndəsi analyış
trapesiya

Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]