sarımaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

 • azərbaycanca: sarımaq
 • Heca: sa-rı-maq
 • Əski əlifba: ساریماق

Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/sarımaq

  1. Bir şeyin üzərinə dolamaq. Yumaq sarımaq. – O əllər .. cəhrə dolandırmaqdan, lülə sarımaqdan qabar olub, ağaca dönmüşdü. Ə.Əbülhəsən.
  2. İp və s. ilə üstündən, hər tərəfdən dövrələmə bağlamaq. Qutuları sarımaq. Kitabları sarımaq. // İp və s. ilə başqa bir şeyi üzərinə bağlayaraq bənd etmək. [Koroğlunu] sonra bir-iki kəndirlə də sarıdılar ata. “Koroğlu”. [Qədiri] dirəyə sarıdılar. Mir Cəlal. // Sarğı dolamaq, sarğı ilə bağlamaq. Ayağını sarımaq. Başını sarımaq. – Sınıqçı, Məşədi Əsgərdən üç manat alıb qolunu sarıdı. S.M.Qənizadə. Hənifə arvadla Gülgəz Səmədin dizinin tikanlarını çıxardıb yarasını sarımışlar.. İ.Hüseynov.
  3. məc. Bürümək, tutmaq, qaplamaq, çulğamaq. [Nüşabə:] Sənə qəlbimdə bir iman vardı; Könlümü şübhə, tərəddüd sarıdı. A.Şaiq.
  4. məc. Ələ salmaq, dolamaq, araya qoymaq. Bir başqa tələbə Əsədi sarımaq istədi. S.Rəhimov.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən sarımışdım sarıdım sarıyıram sarıyacağam sarıyaram sarıyım sarıyım sarımalıyam sarıyasıyam sarısam Adlıq sarımaq
Sən sarımışdın sarıdın sarıyırsan sarıyacaqsan sarıyarsan sarı sarıyasan sarımalısan sarıyasısan sarısan Yiyəlik sarımağın
O sarımışdı sarıdı sarıyır sarıyacaq sarıyar sarısın sarıya sarımalıdır sarıyasıdır sarısa Yönlük sarımağa
Biz sarımışdıq sarıdıq sarıyırıq sarıyacağıq sarıyarıq sarıyaq sarıyaq sarımalıyıq sarıyasıyıq sarısaq Təsirlik sarımağı
Siz sarımışdınız sarıdınız sarıyırsınız sarıyacaqsınız sarıyarsınız sarıyasınız sarıyasınız sarımalısınız sarıyasısınız sarısanız Yerlik sarımaqda
Onlar sarımışdılar sarıdılar sarıyırlar sarıyacaqlar sarıyarlar sarısınlar sarıyalar sarımalıdırlar sarıyasıdır sarısalar Çıxışlıq sarımaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]