soruşmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: soruşmaq

Mənalar :

  1. Bir şeyi bilmək, bir şey haqqında məlumat almaq üçün birinə sualla müraciət etmək; sual etmək. Xəstənin halını soruşmaq. Dərslərini soruşmaq. Yaşını soruşmaq. – Kimin ixtiyarı var idi, soruşsun haradan [Xudayar bəyə] bəylik yetişib. C.Məmmədquluzadə. Bəli, mənim qürurum; Gəl, soruşma nədəndir; Çağlayan Xəzərimi; Bu cür sevdiyimdəndir. N.Xəzri. // Fikrini bilmək istəmək, icazə istəmək. Soruş, sonra get.
  2. Birini görmək, birilə görüşmək arzusunda olduğunu bildirmək. Kimsə sizi soruşurdu. Müdir səni soruşurdu.
  3. Üzərinə məsuliyyət düşmək, bir şey haqqında qaneedici cavab tələb etmək. Bu işi səndən soruşacaqlar.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən soruşmuşdum soruşdum soruşuram soruşacağam soruşaram soruşum soruşam soruşmalıyam soruşasıyam soruşsam Adlıq soruşmaq
Sən soruşmuşdun soruşdun soruşursan soruşacaqsan soruşarsan soruş soruşasan soruşmalısan soruşasısan soruşsan Yiyəlik soruşmağın
O soruşmuşdu soruşdu soruşur soruşacaq soruşar soruşsun soruşa soruşmalıdır soruşasıdır soruşsa Yönlük soruşmağa
Biz soruşmuşduq soruşduq soruşuruq soruşacağıq soruşarıq soruşaq soruşaq soruşmalıyıq soruşasıyıq soruşsaq Təsirlik soruşmağı
Siz soruşmuşdunuz soruşdunuz soruşursunuz soruşacaqsınız soruşarsınız soruşasınız soruşasınız soruşmalısınız soruşasısınız soruşsanız Yerlik soruşmaqda
Onlar soruşmuşdular soruşdular soruşurlar soruşacaqlar soruşarlar soruşsunlar soruşalar soruşmalıdırlar soruşasıdır soruşsalar Çıxışlıq soruşmaqdan


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]