tökmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

 • azərbaycanca: tökmək
 • Heca: tök-mək
 • Əski əlifba: تؤکمک

Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20140720023159/http://azerdict.com/izahli-luget/t%C3%B6km%C9%99k

  1. Mayeləri, narın və ya dənəvər halında olan şeyləri olduqları qabdan başqasına və ya başqa yerə boşaltmaq. Buğdanı anbara tökmək. Odun üstünə su tökmək. – Stol üzərindəki qrafindən stəkana su töküb içdim. A.Şaiq. Bəhram makaralarla dama çıxarılan daşı ustasına verir, sement tökürdü. Mir Cəlal. // Üstündə olan bir şeyi salmaq, düşürmək, atmaq. – Payızda ağaclar yarpaqlarını tökür. Toyuq tükünü tökdü. – Sitarə ixtiyarsız çiçəkləri əlindən yerə töküb, yenə pəncərənin qabağına çəkilirdi və başını çiyninə qoyub fikrə gedirdi. Çəmənzəminli. // Ümumiyyətlə, hər hansı şeyi bir yerdən başqa yerə boşaltmaq. Dam üstündəki kərpicləri yerə tökmək. – Bəziləri toğlubaşı daşlardan töküb, çayın ağzını əkinlərin üzərindən azdırırdılar. Ə.Vəliyev.
  2. Aramsız yağmaq. Quşbaşı qar hələ də tökürdü. A.Şaiq. Yağış sel kimi tökürdü. S.Rəhimov.
  3. Sallandırmaq, sallamaq, salmaq. [Qulu] seyrək tüklərini darayıb, geniş alnına tökmüşdü, nazik qaşlarının altından baxan xırda gözləri hiylə saçırdı. Çəmənzəminli. Tök alnına o avara telləri; Qoy olayım bundan belə sərsəri. Ə.Cavad.
  4. Bir yerə çoxlu adam və ya şey gətirmək, yığmaq. Balaca Sabirə suyuq olanda Qəhrəman bir göz qırpımında şəhərin həkimlərini evə tökür. S.Rəhimov.
  5. tex. Ərimiş metaldan tökmə üsulu ilə məmulat hazırlamaq, detallar istehsal etmək. Bolt tökmə. // Tökmə üsulu ilə heykəl hazırlamaq.
  6. Bir sıra isimlərdən sonra gələrək, mürəkkəb feil və müxtəlif ifadələr düzəldilir; məs.: tədbir tökmək, qan tökmək, qaşqabağını tökmək, acığını tökmək, plan tökmək və s.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən tökmüşdüm tökdüm tökürəm tökəcəyəm tökərəm töküm tökəm tökməliyəm tökəsiyəm töksəm Adlıq tökmək
Sən tökmüşdün tökdün tökürsən tökəcəksən tökərsən tök tökəsən tökməlisən tökəsisən töksən Yiyəlik tökməyin
O tökmüşdü tökdü tökür tökəcək tökər töksün tökə tökməlidir tökəsidir töksə Yönlük tökməyə
Biz tökmüşdük tökdük tökürük tökəcəyik tökərik tökək tökək tökməliyik tökəsiyik töksək Təsirlik tökməyi
Siz tökmüşdünüz tökdünüz tökürsünüz tökəcəksiniz tökərsiniz tökəsiniz tökəsiniz tökməlisiniz tökəsisiniz töksəniz Yerlik tökməkdə
Onlar tökmüşdülər tökdülər tökürlər tökəcəklər tökərlər töksünlər tökələr tökməlidirlər tökəsidirlər töksələr Çıxışlıq tökməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]